Oferta

Geodezyjna obsługa inwestycji

  • mapy do celów projektowych,
  • obsługa geodezyjna budowy,
  • inwentaryzacja powykonawcza
  • obsługa geodezyjna systemów sterowania maszyn 3D.

Pomiary osiadań i odkształceń.

Pomiary do budowy numerycznego modelu terenu.

Inwentaryzacja sieci podziemnego i nadziemnego uzbrojenia terenu.

Pomiary osnów geodezyjnych.

Ewidencja (kataster) gruntów i budynków;

  • podziały działek,
  • wznowienia granic, ustalenia granic i rozgraniczenia nieruchomości,

Zlecone prace geodezyjne z zakresu obsługi inwestycji wykonujemy
 w sposób kompleksowy, począwszy od przekazania placu budowy poprzez
 roboty ziemne, układanie warstw konstrukcyjnych, montaż konstrukcji a
skończywszy na wykonaniu inwentaryzacji i dokumentacji

powykonawczej. Równolegle prowadzimy geodezyjną kontrolę prac podwykonawców.

Dysponujemy nowoczesnym sprzętem pomiarowym zapewniającym wymagane dokładności i pozwalającym na precyzyjny i szybki pomiar, samochodami oraz kadrą zapewniającą szybkie i sprawne wykonanie zleconych prac geodezyjnych.   

Ofertę swoją popieramy doświadczeniem zdobywanym w minionych latach.

 

Posiadamy uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach:

  •  „geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjnie i inwentaryzacyjne”
  • „rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych”
  • „geodezyjna obsługa inwestycji”. 

Z góry dziękujemy za rozważenie naszej oferty licząc na długą i owocną współpracę.