Realizacje

Obecnie pracujemy przy realizacji między innymi następujących inwestycji:

  • ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 87 NOWY SĄCZ – PIWNICZNA – GRANICA PAŃSTWA OD KM 25+055,92 DO KM 27+808,37 (PO ISTNIEJĄCYM ŚLADZIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 971) PROWADZĄCEJ DO PROJEKTOWANEGO MOSTU GRANICZNEGO NA RZECE POPRAD – W RAMACH INWESTYCJI P.N. „UDZIAŁ W BUDOWIE MOSTU W PIWNICZNEJ NA RZECE POPRAD NA DRODZE KRAJOWEJ NR 87 WRAZ Z DOJADAMI. ODC. I i II.” /ETAP I i II/ Prace wykonywane na zlecenie Głównego Wykonawcy FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

  • Przebudowa drogi gminnej nr K 293565 Piwniczna - Zdrój, ul. Kościuszki na odcinku od km 0+048,46 do km 1+093,56 - etap I realizowana w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój Prace wykonywane na zlecenie Głównego Wykonawcy Przedsiębiorstwo Robót Drogowo -Mostowych S.A

  • Przebudowa drogi powiatowej nr 1544K Chełmiec. Naszacowice w km 0+020 - 5+400 i 5+500 - 11+500 wraz z odnową nawierzchni jezdni i chodników.
    Prace wykonywane na zlecenie Głównego Wykonawcy Przedsiębiorstwo Robót
    Drogowo -Mostowych S.A

  • Obsługa budowy Tesco w Piwnicznej-Zdroju.