Geodezyjna obsługa inwestycji
  • Projektowanie, zakładanie i pomiar osnowy realizacyjnej inwestycji.
  • Pomiary odkształceń i przemieszczeń budowli oraz przemieszczeń podłoża.
  • Badanie geometrii budowli i urządzeń przemysłowych.
  • Geodezyjna obsługa procesu inwestycyjnego na każdym jego etapie (od prac studyjnych począwszy).