Doświadczenie
  • OBWODNICA MUSZYNY – UPORZĄDKOWANIE RUCHU W CENTRUM MUSZYNY – BUDOWA DROGI ODBARCZAJĄCEJ W KIERUNKU GRANICY PAŃSTWA JAKO DROGI GMINNEJ KLASY Z. Prace wykonywane na zlecenie Głównego Wykonawcy konsorcjum firm Grupa finansowa CARGO Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo Hydrogeo - Polska S.A.

  • Budowa dwóch nowych mostów na rzece Kamienica Nawojowska w m. Roztoka w km 90+054 oraz w km 90+488 w ciągu drogi krajowej nr 75. Prace wykonywane na zlecenie Głównego Wykonawcy konsorcjum firm STRABAG Sp. z o.o i Budownictwo Komunikacyjne inż. Walenty Kuśnierz

  • Budowa dwóch nowych mostów na rzece Kamienica Nawojowska w m. Nowa Wieś w km 87+418 oraz w km 87+656 w ciągu drogi krajowej nr 75. Prace wykonywane na zlecenie Głównego Wykonawcy konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. i Budownictwo Drogi Mosty BDM Sp. z o.o

  • Budowa (przebudowa) oczyszczalni ścieków w Bartkowej - Posadowej, Siennej, Tropiu i Rożnowie. Prace wykonywane na zlecenie Głównego Wykonawcy konsorcjum firm WIKAR Przedsiębiorstwo Budowlano-Transportowe Sp. z o.o. i Eltech Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo wdrożeniowo – wykonawcze

  • Rewitalizacja obszaru zdrojowo - uzdrowiskowego Piwnicznej Zdrój. Zagospodarowanie bulwarów nad Popradem i terenów w otoczeniu Pijalni Wód Mineralnych. Prace wykonywane na zlecenie Głównego Wykonawcy ALFA J.Kapecki, J.Trybus s.j.                   

  • Usuwanie szkód powodziowych powstałych w 2010r. na terenie gminy Wietrzychowice, pow. Tarnowski, woj. małopolskie – Prawy wał Wisły usuwanie szkód powodziowych km 0+000 – 1+440, 1+500 – 6+080 msc. Nowopole, Wola Rogowska, Jagodniki, gm. Wietrzychowice, pow. Tarnów – Etap V naprawa wału w km 4+450 – 5+250, odprowadzenie wód z drenaży w km 4+520 i 4+945. Prace wykonywane na zlecenie Głównego Wykonawcy REM-WOD Sp. z o.o

 

 

1 2 3 4