Doświadczenie
  •  Obsługa geodezyjna budowy nowego wiaduktu nad linią PKP z dojazdami w miejscowości Rytro w km 18+385,00 w ciągu drogi krajowej nr 87. Prace prowadzone są na zlecenie Głównego Wykonawcy MOSTMAR
  • Obsługa geodezyjna budowy mostu na Dunajcu jako I etap porządkowania ruchu drogowego w miejscowości Krościenko n/D. Prace prowadzone są na zlecenie Głównego Wykonawcy MOSTMAR
  •  Obsługa geodezyjna budowy trzech kładek dla pieszych na potoku Grajcarek w Szczawnica. Prace prowadzone są na zlecenie Głównego Wykonawcy MOSTMAR
  • Obsługa geodezyjna modernizacji drogi krajowej nr 4 Zgorzelec - Korczowa na odcinku od Pilzna do Ropczyc Km 538+256 do km 561+355. Prace prowadzone są na zlecenie Głównego Wykonawcy SKANSKA
  • Obsługa geodezyjna zadania "Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Stróże, gm. Grybów pow. nowosądecki". Prace prowadzone są na zlecenie Głównego Wykonawcy ENERGOPOL KATOWICE
  • Obsługa geodezyjna remontu nawierzchni drogi krajowej nr 79 odc. Wyszmontów - Sobótka, od km 170+787 do km 180+200, Budowa chodnika przy drodze krajowej Nr 79 na odc. od km 172+827 - 178+270. Prace prowadzone są na zlecenie Głównego Wykonawcy SKANSKA
  • Obsługa geodezyjna zadania: Trześniówka I; przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki Trześniówki na dł. 6,359 km w m. Trześń, gm. Gorzyce, oraz na terenie os. Sobów i Wielowieś miasto Tarnobrzeg. Prace prowadzone są na zlecenie Głównego Wykonawcy SKANSKA               
  • Obsługa geodezyjna zadań: Rozbudowa ulicy Budzisz. Przebudowa wlotów ul. Partyzantów. Przebudowa wlotów ul. Polnej. Rozbudowa ulicy Rzeszowska Boczna (dojazd do Nadleśnictwa). Skrzyżowania z drogą krajową nr 4 Jędrzychowice Korczowa w m. Dębica wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Prace prowadzone są na zlecenie Głównego Wykonawcy POLDIM DĘBICA S.A.   

 

 

1 2 3 4