Doświadczenie
 
 • Obsługa geodezyjna przebudowy ul. Sucharskiego w m. Dąbrowa Tarnowska.
  Prace wykonywano na zlecenie Głównego Wykonawcy POLDIM SA
 •  Obsługa geodezyjna modernizacji drogi krajowej nr 28 Limanowa – Chełmiec.
  Prace wykonywano na zlecenie Głównego Wykonawcy PRDM Nowy Sącz
 •  Obsługa geodezyjna modernizacji ulic Magazynowej, Topolowej, 22 Stycznia w Starym Sączu.
  Prace prowadzone są na zlecenie Głównego Wykonawcy PRDM Nowy Sącz
 • Obsługa geodezyjna modernizacji drogi powiatowej nr 1528K Nawojowa - Żeleźnikowa Wielka - Łazy Biegonickie.
  Prace prowadzone są na zlecenie Głównego Wykonawcy PRDM Nowy Sącz
 • Obsługa geodezyjna przebudowy drogi powiatowej nr 1238R odcinek Łętownia - Hucisko Maleniska odcinek w km 7+940 - 12+048, oraz odcinek w km 0+000 - 2+749,85.
  Prace wykonywano na zlecenie Głównego Wykonawcy SKANSKA
 • Obsługa geodezyjna wymiany sieci wysokoparametrowej systemu ciepłowniczego miasta Krakowa, Przebudowa magistrali ciepłowniczej 2 x Dn 1000 mm Skawina - Kraków dł. 2,5 km.
  Prace wykonywano na zlecenie Głównego Wykonawcy CERBUD